Masterclass Ethiek in de Boardroom

  • Home
  • Masterclass Ethiek in de Boardroom

Masterclass Ethiek in de Boardroom

Wat betekent het om waardegedreven toezicht uit te oefenen?
In deze masterclass wordt verkend wat het moreel kompas is en wat de relatie is met het toezicht. U leert de ruimte te benutten om de maatschappelijke waarde op een kernachtige manier centraal te stellen.

Aan de orde komen onder andere:

  • inzicht in de werking van drijfveren en gedrag van mensen
  • inzicht in (botsing van) waardesystemen
  • uitstel van het oordeel en empathisch luisteren
  • vormen van een moreel oordeel
  • de moed om authentiek te interveniëren

Er wordt gewerkt aan de hand van cases uit de praktijk, juist om de spanning in de relatie tussen gewenst gedrag en de weerbarstige werkelijkheid te onderzoeken, want hierin manifesteert zich het moreel kompas van de toezichthouder.  

 

Docenten

Marianne Luyer

Marianne Luyer is maatschappelijk actief als vrijwilliger, in de politiek, en als toezichthouder en adviseur. In juni 2012 is een boek van haar hand verschenen: ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’. In oktober 2017 verscheen het tweede boek ‘Waardegedreven leiderschap, dansen met licht en duisternis’. Op verzoek houdt zij lezingen, leidt zij debatten en dialoogtafels. Zij is ondernemer, toezichthouder en adviseur bij het Nationaal Register. Haar expertise is sturen en toezicht houden op cultuur en gedrag en waardegedreven toezicht.

Praktische informatie

donderdag 01 juli 2021 - 16:30 uur tot 21:00 uur
Kosten voor deelname: 
€ 650,00
Aanmelden

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief