Introductieprogramma in de cultuursector

  • Home
  • Introductieprogramma in de cultuursector

Introductieprogramma in de cultuursector

In samenwerking met Cultuur en Ondernemen biedt Nationaal Register een introductieprogramma aan wat zich richt op toezichthouders die nieuw zijn in de cultuursector.

Cultuur+Ondernemen (C+O) zet zich in voor een vitale en toekomstbestendige cultuursector, door het versterken van culturele organisaties, kunstenaars en creatieven. De cultuursector kent grote verschillen in o.a. rechtsvorm, besturingsmodel, financiering en omvang. Er zijn echter ook gemeenschappelijke thema’s te identificeren. Zaken als legitimiteit, financiering, vertrouwen en verantwoording spelen in de gehele sector een steeds grotere rol. Een goede governance staat aan de basis van deze thema’s en draagt bij aan de lange termijn waardecreatie van organisaties. Zeker in moeilijke tijden, zoals de huidige coronacrisis, is een goed georganiseerde governance essentieel voor het borgen van de continuïteit van organisaties. 

Doelgroep

Het introductieprogramma richt zich op toezichthouders die nieuw zijn in de cultuursector. 

Doel 

Met het introductieprogramma voor toezichthouders die nieuw zijn in de sector worden twee doelen beoogd:

  1. De toezichthouder maakt kennis met sectorspecifieke thema’s die nodig zijn om goed invulling te kunnen geven aan de eigen rol;

  2. De toezichthouder werkt aan de eigen persoonlijke effectiviteit en vergroot daarmee zijn/haar meerwaarde voor de Raad van Toezicht. 

Programma

Om deze twee doelen te behalen is een programma samengesteld, dat een goed evenwicht bevat tussen de meest relevante thema’s en dilemma’s in de sector en de meest actuele inzichten op het gebied van governance. Hier passen docenten bij met een brede ervaring op het gebied van toezicht en kennis van de cultuursector. Naast kennisoverdracht zal er ook aandacht zijn voor het oefenen met casuïstiek, zodat de deelnemers zich meer bewust worden van de eigen persoonlijke effectiviteit. 

Aan het programma wordt op dit moment nog gewerkt en volgt spoedig via deze website.

Praktische informatie

dinsdag 10 november 2020 - 12:00 uur tot 17:00 uur

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief