Opleiding: High Level Toezicht

Opleiding: High Level Toezicht

High Level Toezicht ondersteunt de ervaren commissaris in zijn of haar ontwikkeling: de ervaren commissaris krijgt namelijk meer oog voor de complexiteit van de organisatie, de dynamics in de top en de effectiviteit van de raad. Je komt op een punt dat je in de raad een onderscheidende bijdrage levert. Bovendien zijn de eisen aan het commissariaat verzwaard. Hierdoor verandert de kennisbehoefte. Het programma is specifiek gericht op mensen die hun sporen hebben verdiend in bestuur en toezicht, kennis hebben van governance en zicht hebben op de valkuilen.

Docenten Dick Swaab, Jeannine La Rose, Ruben van Swieten, Trude Maas
Enkele van onze docenten (v.l.n.r.): Dick Swaab, Jeannine la Rose, Ruben van Zwieten, Trude Maas

Reflectie met topcommissarissen

Verdieping ontstaat door interactie en onderlinge reflectie met peers. Uniek in ons programma is dat individuele deelnemers met een of meer topcommissarissen in contact worden gebracht om issues, thema’s of dilemma’s te bespreken die actueel zijn voor de persoonlijke ontwikkeling en toezichtpraktijk. Daarnaast geeft een persoonlijk assessment aan de hand van de nieuwste EQ-test aanknopingspunten voor verdere verdieping. 

Praktische informatie

Het programma bestaat uit drie gemeenschappelijke bijeenkomsten van anderhalve dag (vrijdag gehele dag inclusief avond en zaterdagochtend) en een vierde, afsluitende bijeenkomst met diner. De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in Doorn of Den Dolder. De plenaire groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers en in kleinere groepen gaat men aan de slag met reflectie. Iedere deelnemer wordt vooraf geïnterviewd om inzicht te krijgen in de persoonlijke leerdoelen en gevraagd een actueel dilemma als casus in te brengen. Bekijk hier de uitgebreide omschrijving van het programma
 

Data start november 2020

START
NOVEMBER 2020
BIJEENKOMST

Q3 2020 en Q4 2020

intakegesprek en aanleveren casus
13 en 14 november 2020bijeenkomst 1
11 en 12 december 2020bijeenkomst 2
15 en 16 januari 2021bijeenkomst 3
12 februari 2021bijeenkomst 4
inclusief afsluitend diner & certificaatuitreiking

Data start maart 2021

START
MAART 2021
BIJEENKOMST

Q4 2020 en Q1 2021

intakegesprek en aanleveren casus
19 en 20 maart 2021bijeenkomst 1
23 en 24 april 2021bijeenkomst 2
28 en 29 mei 2021bijeenkomst 3
18 juni 2021bijeenkomst 4
inclusief afsluitend diner & certificaatuitreiking

Investering

De kosten voor deelname aan deze opleiding bedragen € 8.900,- exclusief btw, inclusief studiemateriaal, overnachtingen en maaltijden. Deelnemers krijgen ook kosteloos toegang tot onze Governance Kennisbank. 

Betaalt u (een deel van) uw opleiding zelf? Dan kunt u de kosten voor de opleiding voor uw (toekomstige) beroep in veel gevallen als aftrekpost opgeven bij uw belastingaangifte.

Dorogaans kunt u deze opleiding (deels) opvoeren voor de PE-punten die u als commissaris jaarlijks dient te halen. Vraag ons naar de mogelijkheden en nodige documentatie voor uw specifieke beroepsgroep.

De data en prijzen op de website zijn leidend en gelden boven eventuele eerdergenoemde data en prijzen in drukwerk en e-mail.

Meer informatie en aanmelden

U kunt contact opnemen via opleidingen@nationaalregister.nl of 070-324 3091 voor vragen en nadere informatie. 
 
 

Ervaringen van deelnemers

"De combinatie van kennisverrijking, inspiratie, persoonlijke ontwikkeling op hoog niveau en de teamspirit die ontstond tijdens het programma sprak mij erg aan!"

Marlies de Ruyter de Wildt, voorzitter Raad van Toezicht Hersenstichting 
 

"Je leert met 'kundig lef' de juiste vragen stellen als toezichthouder. En door ervaringen en good practices te delen, kun je elkaar weer versterken in de positie als toezichthouder.” 

Jannie Riteco, voorzitter Raad van Bestuur van De Waerden


"Inspirerend, persoonlijk, fulfilling en volledig!"

Marcello Iacono, CFO Intergamma


"Wat het programma onderscheidend maakt? De focus ligt niet op regels en codes, maar op aandacht voor de persoonlijke en menselijke kant van het toezicht"

Annemarie Manger, director Engineering bij Tata Steel


"Zeer betekenisvol voor iedere bestuurder en toezichthouder, enige jaren toezichtervaring is aan te bevelen."

Henk Slagt, voormalig bestuurder ROC Zadkine en toezichthouder GGzE

 

Start groep november 2020: 13/14 november

Start groep maart 2021: 19/20 maart

Past dit niet in uw agenda? Vraag ons naar de planning voor het najaar van 2021

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Volg ons op social media

Governance Update nieuwsbrief