Uitreiking “Nulmeting van Digitale Transformatie in Boardrooms in Nederland”

12 maart 2019

Op 12 maart (14.30 uur - 18.00 uur) reiken wij de “Nulmeting van Digitale Transformatie in Boardrooms in Nederland” uit aan Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW.

Het onderzoek, uitgevoerd door Marcel Thaens en Valerie Frissen, is een initiatief van Nationaal Register in samenwerking met Nederland ICT en gesteund door VNO-NCW. 
De nulmeting is uitgevoerd bij besturen/directies en RvC’s/RvT’s van beursfondsen, mid-marketbedrijven en semipublieke organisaties om te onderzoeken hoe men aankijkt tegen, dan wel omgaat met, actuele vraagstukken ten aanzien van digitalisering.

Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst bij VNO-NCW in Den Haag, speciaal voor commissarissen, bestuurders en CIO’s. U kunt zich hier aanmelden.

Na de presentatie van het onderzoek zal Hans de Boer in gesprek gaan met Lotte de Bruijn, directeur Nederland ICT, over de kansen van digitale transformatie. Vervolgens spreekt een panel van vertegenwoordigers vanuit de verschillende doelgroepen verder met de zaal onder leiding van dagvoorzitter Valerie Frissen. Het panel bestaat uit Marieke DekkerWillem van HasselSjourd Wijdeveld en Marcel Thaens. Lees het programma.


Over het onderzoek
De aanleiding voor het onderzoek was het gevoel van de initiatiefnemers dat momenteel besturen en RvC’s – wanneer het gaat om digitalisering – vooral kijken vanuit het perspectief van bedreigingen en risico’s die dit voor een organisatie oplevert. Denk daarbij aan plotselinge veranderingen in marktverhoudingen als gevolg van disruptieve technologie, maar ook aan grootschalige datalekken, cyberaanvallen en hacking met negatieve consequenties voor de performance en het aanzien van de organisatie.

Verder is er in de consultatiefase van de nieuwe governance code nadrukkelijk (ook) aandacht gevraagd voor nieuwe businessmodellen c.q. diversiteit in de samenstelling van de RvC’s en duurzame waardecreatie.
 

Nationaal Register

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070-324 30 91
info@nationaalregister.nl

Klik hier voor ons Privacybeleid

Governance Update nieuwsbrief

Volg ons